ประกาศรับปรุงระบบ ATM

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ATM เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ