ขั้นตอนการสมัคร ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระหุ้นหนี้ ผ่าน ATM ของธนาคารกรุงไทย