ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครสมาชิก เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

ขั้นตอนการทำรายการ สอบถามยอดเงินกู้ หรือ สอบถามยอดเงินฝาก ด้วย KTB ATM

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยสินเชื่อ โตเกียวมารีน

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

แจ้งเชื่อมระบบ ATM Online ผ่านระบบออนไลน์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด สามารถแจ้งความต้องการเชื่อมระบบ ATM online หรือไม่ประสงค์จะเชื่อม ระบบ ATM online ได้ โดยสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่

https://bit.ly/3joMipg

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง การเชื่อมระบบ ATM Online

เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด สามารถรับบริการด้านการฝากเงิน – ถอนเงิน จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ผ่านระบบ ATM online ของธนาคารกรุงไทย ด้วยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จะดำเนินการเชื่อมระบบ ATM Online กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ให้สมาชิกทุกคนที่ใช้ฐานเงินเดือนธนาคารกรุงไทย หากสมาชิกไม่ประสงค์ใช้บริการระบบ ATM Online ให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ ภายใน 15 วันทำการ

หรือแจ้งความจำนงผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/3joMipg

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค.

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติคณะกรรมการให้รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดดังต่อไปนี้

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ประกาศ เรื่อง มาตรการการให้บริการสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)