ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ข้อ 66(ก)(2) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด และมีข้อกำหนดในการรับสมัคร ดังนี้

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ประกาศรับปรุงระบบ ATM

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ATM เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

กำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิด 19 ระลอก 3

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอก 3 ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ในการดำเนินชีวิตไม่เป็นปกติ มีค่าใช้จ่าย การดูแลรักษา และการป้องกันการแพร่เชื้อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จึงมีมติ กำหนดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิด 19 ระลอก 3 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด รายละเอียด ดังนี้

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab