การงดจ่ายและงดรับชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินสีชมพูและแจ้งความจำนงนพเงินปันผลเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี 2563