ท่านคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564 เครือข่ายสพป.สุรินทร์ เขต 1

ท่านคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เป็นประธานในพิธีงานเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ปีการศึกษา 2564 เครือข่ายในสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 1 เพื่อกล่าวสดุดีเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ปีการศึกษา 2564