วันนี้สามารถใช้งาน Application สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ ได้แล้ว ทั้งในระบบ IOS และ  Android  โดยค้นหาชื่อ application  ว่า SRN COOP
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดทำ ATM Online เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด สมาชิกสามารถยื่นความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายการเงิน ติดต่อ 044-141-753  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. วันอังคาร์ – วันเสาร์  ขอบคุณค่ะ
แจ้งสมาชิกเพื่อทราบ สมาชิกที่สมัครใช้บริการระบบบริการสมาชิกออนไลน์ หากท่านลืม รหัสผ่าน หรือชื่อผู้ใช้ กรุณาติดต่อ  044-141-753 วันอังคาร – วันเสาร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. ขอบคุณค่ะ

App : Surin Saving

พร้อมให้บริการ ในด้านการตรวจสอบข้อมูล และ ยื่นกู้ฉุกเฉิน ได้แล้ววันนี้ !!

สสอค. รับสมัครอายุไม่เกิน 55 ปี ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นไป
รับสมัครอายุไม่เกิน  55 ปี ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นไป
ประกันกลุ่มโตเกียวมารีน รับสมัครอายุ 20-75 ปี คุ้มครองต่อเนื่อง 80 ปี

ภาพกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” ให้มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงว่าด...

ท่านคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564 เครือข่ายสพป.สุรินทร์ เขต 1

ท่านคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เป็นประธานในพิธีงานเกษี...

ประชุมสัมมนาพัฒนาสมาชิก เครือข่าย เมืองสุรินทร์ 5

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายคำปุ่น บุญเชิญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ...

ประชุมสัมมนาพัฒนาสมาชิก เครือข่าย เมืองสุรินทร์ 6

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายคำปุ่น บุญเชิญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ...

ประชุมสัมมนาพัฒนาสมาชิก เครือข่าย เมืองสุรินทร์ 1และ 2

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายคำปุ่น บุญเชิญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ...

ประชุมพัฒนาสมาชิกเครือข่ายจอมพระ 1,2

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายคำปุ่น บุญเชิญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

รางวัลศูนย์ประสานงานดีเด่น ปี 2563

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564นายคำปุ่น บุญเชิญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัดเข้ารับรางวัลศูนย์ประสานงานดีเด่นในการรับสมัครสมาชิกสูงสุดปี 2563ในก...

ติดต่อสหกรณ์

เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน หากท่านมีข้อคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทุกช่อง แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับโดยเร็วที่สุด ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ

  ชื่อ - นามสกุล

  E-mail

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความ

  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 044-514007-10

  Fax 044-514011

  กลุ่มงาน
  เบอร์โทรศัพท์
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 11 หรือ 0 , ส่งแฟกซ์ ต่อ 12
  ห้องอำนวยการต่อ 13
  กลุ่มงานบัญชี/พัสดุต่อ 14 , 062-2755168
  กลุ่มงาน สมาคม สสอค.และ สส.ชสอ.ต่อ 15 , 093-5368998
  ผู้จัดการต่อ 16 , 081-2664129
  ประธานกรรมการต่อ 17
  การเงิน/เงินฝาก ต่อ 18 มือถือ 081-9768879
  ประมวลผล062-3128788
  สสค. 044-141751
  ฌ.ค.ส044-558869 มือถือ 098-2280113
  เขต 1ต่อ 20 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
  เขต 2ต่อ 21 มือถือ 080-1617676
  เขต 3ต่อ 22 มือถือ 080-1618228
  โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 1ต่อ 23
  โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 2ต่อ 24
  โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 3ต่อ 25
  ธุรการ062-2755054 , 080-1615522
  พัสดุ062-2755168
  สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ.093-5368998