รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นายจิม จันทะเขต
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถ
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล