สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 
: สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ <-->
 
ระเบียบนายทะเบียน

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ระเบียบนายทะเบียนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564  [ 36 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
14 ธันวาคม 2565
ระเบียบนายทะเบียนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2563  [ 34 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
14 ธันวาคม 2565
ระเบียบนายทะเบียนพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 28 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
14 ธันวาคม 2565
ระเบียบนายทะเบียนกฏกระทรวง การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564  [ 22 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
14 ธันวาคม 2565
ระเบียบนายทะเบียนdการดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  [ 21 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
14 ธันวาคม 2565
หน้าที่ 1
Untitled Document
กำลังออนไลน์ 8 คน
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
1,066
เดือนที่แล้ว
3,895
ปีนี้
18,535
ปีที่แล้ว
2,246
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 044-514007-10 FAX 044-514011 สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติสหกรณ์
 • ทำเนียบประธาน
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป : ต่อ 11 หรือ 0 ส่งแฟกซ์ต่อ 12
 • ห้องอำนวยการ : ต่อ 13
 • กลุ่มงานบัญชี/พัสดุ : ต่อ 14 , 062-2755168
 • กลุ่มงาน สมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. ต่อ 15 , 093-5368998
 • ผู้จัดการ : ต่อ 16 , 081-2664129
 • ประธานกรรมการ : ต่อ 17
 • การเงิน/ฝากเงิน : ต่อ 17 , 081-9768879
 • ประมวลผล : 062-3128788
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • บริการสมาชิกออนไลน์
 • สมัครสมาชิกบริการออนไลน์
 • ดาวน์โหลด
 • ติดต่อเรา
 •  
   
  สกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
  โทร: 044-514007-10 Email: coopsurin@hotmail © 2022. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com