สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 
: สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ <-->
 

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศสหกรณ์ประกาศรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566  [ 759 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
10 พฤษภาคม 2566
ประกาศสหกรณ์ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย  [ 58 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
30 เมษายน 2566
ประกาศสหกรณ์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย  [ 43 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
29 เมษายน 2566
ประกาศสหกรณ์สอบราคาหนังสือสหกรณ์สู่โรงเรียน  [ 23 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
26 เมษายน 2566
ประกาศสหกรณ์เปิดทำการชดเชย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  [ 69 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
26 เมษายน 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝา่ย  [ 86 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
11 เมษายน 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   [ 161 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
09 เมษายน 2566
ประกาศสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  [ 102 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
08 เมษายน 2566
ประกาศสหกรณ์ใบสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 66 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
03 เมษายน 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566  [ 117 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
17 มีนาคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา  [ 842 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
17 มีนาคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566 ที่คะแนนเท่ากันมาจับฉลาก  [ 66 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
14 มีนาคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566  [ 94 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
09 มีนาคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม  [ 60 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
09 มีนาคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566  [ 101 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
08 มีนาคม 2566
ประกาศสหกรณ์รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 147 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
06 มีนาคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ  [ 99 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
06 มีนาคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  [ 102 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
04 มีนาคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศรับสมัครผุ้จัดการสหกรณ์ ประจำปี 2566  [ 249 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
11 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประจำปี 2566  [ 345 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
11 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566  [ 336 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
11 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศกำหนดเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566  [ 64 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
11 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีชมพู ประจำปี 2566  [ 450 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25 มกราคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศแต่งผู้ประสานงาน ประจำปี 2566  [ 71 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25 มกราคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษา ประจำปี 2566  [ 73 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25 มกราคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 67 ประจำปี 2566  [ 96 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25 มกราคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 67 ประจำปี 2566  [ 23 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25 มกราคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและสวัสดิการ ชุดที่ 67 ประจำปี 2566  [ 70 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25 มกราคม 2566
ประกาศสหกรณ์ประกาศแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 ประจำปี 2566  [ 26 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25 มกราคม 2566
ประกาศสหกรณ์ย้ายหน่วยสังกัดบำนาญ  [ 114 ] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
22 ธันวาคม 2565
ประกาศสหกรณ์ประกาศผู้ที่ได้รับการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 ? 2567  [ 148 ] Admin
22 พฤศจิกายน 2565
หน้าที่ 1
Untitled Document
กำลังออนไลน์ 5 คน
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
1,066
เดือนที่แล้ว
3,895
ปีนี้
18,535
ปีที่แล้ว
2,246
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 044-514007-10 FAX 044-514011 สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติสหกรณ์
 • ทำเนียบประธาน
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป : ต่อ 11 หรือ 0 ส่งแฟกซ์ต่อ 12
 • ห้องอำนวยการ : ต่อ 13
 • กลุ่มงานบัญชี/พัสดุ : ต่อ 14 , 062-2755168
 • กลุ่มงาน สมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. ต่อ 15 , 093-5368998
 • ผู้จัดการ : ต่อ 16 , 081-2664129
 • ประธานกรรมการ : ต่อ 17
 • การเงิน/ฝากเงิน : ต่อ 17 , 081-9768879
 • ประมวลผล : 062-3128788
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • บริการสมาชิกออนไลน์
 • สมัครสมาชิกบริการออนไลน์
 • ดาวน์โหลด
 • ติดต่อเรา
 •  
   
  สกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
  โทร: 044-514007-10 Email: coopsurin@hotmail © 2022. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com